Sosiaalisen median historia

Jo satojen vuosien ajan ihmiset ovat yrittäneet kommunikoida keskenään, vaikka etäisyydet olisivatkin olleet hankalia ihmisten välillä. Kommunikaatio on aina ollut tärkein osa ihmisten välisten suhteiden luomista ja ylläpitoa. Vaikka ajattelemme elävämme nykyään ’’kommunikaation aikakautta’’, on ihmiskunta jo pitkään kehittynyt tähän suuntaan. Kun kasvotusten tapaaminen on ollut vaikeaa, on ihmiskunta historiansa aikana keksinyt monia tapoja pysyä yhteydessä muihin laumansa jäseniin.

Näin ollen sosiaalisen median juuret ulottuvat huomattavasti pidemmälle kuin mitä monet ajattelevat. Vaikka Twitter ja Facebook saattavatkin olla uusia keksintöjä, on matka tähän pisteeseen ollut pitkä, mielenkiintoinen ja vaiheikas!

Sosiaalisen median juuret

Ensimmäinen tapa saada viestejä kulkemaan pitkien etäisyyksien yli oli kirjoitettu sana. Kun ihmiset oppivat kirjoittamaan, pystyi viestin lähettämään ihmiseltä toiselle pitkienkin etäisyyksien yli, kunhan kirjeelle löytyi kuljettaja. Tämän seurauksena syntyivät ensimmäiset postilaitokset. Vaikka nykyisen kaltainen postisysteemi kehittyi vasta myöhemmin, ovat postilaitoksen esi-isät keksitty jo 550 ennen ajanlaskunalkua. Noin 2500 vuotta ihmisen kehitystä on sen jälkeen asteittain muokannut postista sellaisen laitoksen minkä me tunnemme, mutta idea on pysynyt koko ajan samana.

Vuonna 1792 keksittiin sähke, jonka keksiminen mullisti kommunikaation tyystin. Siinä missä hevosen selässä kulkevat kirjeet toki pystyivät pitämään ihmiset yhteydessä keskenään, oli pitkien matkojen taittaminen hidasta ja näin myös tiedon kulkeminen. Vaikka sähkeet olivat lyhyitä kuin twiitit, oli ne silti nopea tapa kommunikoida pitkien etäisyyksien päähän näin mullistaen ihmisten välisen kommunikaation kulun.

Myöhemmin vuonna1865 keksittiin putkiposti, missä hyödynnettiin paineellisia putkia kapseleiden lähettämiseen. Tämä teknologia on tosin kadonnut käytöstä ja nykyään putkipostia ei löydy monesta paikasta lukuun ottamatta apteekkeja, joissa putkipostia käytetään lääkkeiden lähettämiseen. Putkiposti kuitenkin on yksi esimerkki siitä, kuinka ihmiset ovat jatkuvasti halunneet kehittää kommunikaatiota nopeammaksi ja helpommaksi.

1800-luvun lopussa ihmiskunta siirtyi modernin kommunikaation aikaan. Ensin vuonna 1890 keksittiin puhelin, joka mahdollisti suoran kommunikaation ja 1891 keksittiin radio, joka puolestaan mullisti joukkoviestinnän pysyvästi. Vaikka kumpikin teknologia on kärsinyt viime vuosina isoja kolauksia, on kumpikin niistä yhä käytössä olevia teknologioita siinä missä monet muut keksinnöt ovat kadonneet ajan saatossa.

Puhelin on menettänyt käyttäjiä kirjoitetulle sanalle ja audiovisuaalinen media on vienyt ihmisiä radion ääreltä. Kuitenkin kyseiset teknologiat ovat sen takana, että kommunikaation teknologiat ja ideat ovat kyenneet tekemään valtavia harppauksia. Kuitenkin vasta 1900-luvulla sosiaalisen median voidaan nähdä alkaneen kehittyä nykyiseen suuntaansa.

Sosiaalinen media 1900-luvulla

Siinä missä ihmiskunnan historian läpi muutokset teknologiassa ovat olleet hitaita, kommunikaation kehittyminen mahdollisti myös kokonaan uuden aikakauden alun kehityksen historiassa. 1900-luvulla kehitys muutti suuntaansa hitaasta lineaarisesta kasvustaan nopeammaksi ja nopeammaksi, kohti nykyistä jatkuvaa eksponentiaalista kasvuaan.

1940-luvulla kehitettiin ensimmäiset tietokoneet, joita seurasi tietokoneiden välisten verkkojen keksiminen. Näitä verkkoja voidaan pitää internetin, tuon kaiken kommunikaation mullistavan keksinnön, esiäiteinä. Internetin ensimmäisiä muotoja kehitettiin kuitenkin ”vasta” 1960-luvulla.

CompuServe oli idealtaan internetin kaltainen, mutta huomattavasti alkeellisempi keksintö. Samalla vuosikymmenellä kehiteltiin myös sähköpostin ensimmäisiä askeleita. Läpi seuraavan vuosikymmenen kommunikaation teknologian kehitys jatkui samaan suuntaan, ja vuosikymmenen lopussa 1979 UseNet keksittiin. UseNet mahdollisti kommunikaation virtuaalisten kirjeiden avulla.

Teknologian kehittyessä se myös muuttui halvemmaksi. 1980-luvulla tietokoneet alkoivat siirtyä laboratorioista ihmisten koteihin. Samalla sosiaaliseen mediaan tarvittava teknologia kehittyi hienostuneemmaksi. Internet Relay Chats tai tuttavallisemmin IRC keksittiin 1988 ja sen suosio jatkui pitkälle 1990-luvulle sen yhä ollen nostalginen monelle suomalaiselle tuohon aikaan kasvaneelle ja kaikille tietokoneteknologian ystäville.

Vuonna 1997 kehitettiin ensimmäinen sivusto, jonka voi luokitella modernin kaltaiseksi somesivustoksi. Six Degrees sivustolla käyttäjä kykeni luomaan profiilin ja lisäämään ystäviä, joka on nykyistenkin sivustojen taustalla toimiva idea. Uuden vuosituhannen kynnyksellä vuonna 1999 ensimmäisistä blogeista tuli kuuluisia ja niiden suosio ei sen jälkeen olekaan muuta kuin kasvanut blogien ollessa nykyään yksi sosiaalisen median kulmakivistä.

Sosiaalinen media nykyään

Bloggaamisen keksimisen jälkeen sosiaalisen median suosio kasvoi räjähdysmäisesti pienten piirien käytöstä suoraan valtavirtaan. Uuden vuosituhannen alussa sivustot kuten MySpace ja Linkedln keräsivät suosiotaan ja niitä seurasi sivustot kuten Flickr ja Photobucket, jotka taas keskittyivät enemmän valokuvien jakamiseen. 2005 koko sosiaalinen media mullistui jälleen YouTuben keksimisen myötä.

YouTube ei muuttanut vain sosiaalista mediaa, vaan se on ollut iso palanen kaiken informaation jakamisen muuttumista. Asteittain tekstin ja äänen luotettavuus on menettänyt uskottavuuttaan ja videokuvasta on tullut ainut yleisesti hyväksyttävä varma tiedon lähde.

Sosiaalisen median jättiläiset Facebook ja Twitter tulivat ihmisten käytettäviksi 2006. Nämä sivustot ovat yhä yksiä koko maailman suosituimmista sivustoista ja ne ovat luoneet pohjaa tyystin uudelle taloudelliselle ajattelulle. Kumpikin sivusto toimii periaatteella, missä käyttäjät luovat materiaalia toisille käyttäjille aivan kuten muussakin sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin näiden kahden sivuston jättimäinen rahallinen arvo on muuttanut, ei vaan kommunikaatiota, vaan myös taloudellista ajattelua.

Silloin kun sosiaalisesta mediasta on löytynyt aukkoja, on ne myös täyttynyt nopeasti ja keränneet suurta suosiota. Tällaisia sosiaalisen median pienempiä, mutta silti valtavia, tekijöitä on muun muassa Pinterest ja Tumblr.

Nykyinen sivustojen keskeinen yhdistettävyys ja yleinen suosio ovat tehneet kommunikaatiosta vaivattomampaa kuin koskaan. Lyhyt viesti voi näiden verkostojen kautta levitä nopeasti tuhansien, satojen tuhansien tai miljoonien ihmisten ruuduille. Sosiaalisen median tulevaisuutta on vaikea arvailla, sillä nykyinen kehitys on eksponentiaalista ja mikä on nyt uutta voi olla jo viiden vuoden päästä putkipostia. Kuitenkin näyttää siltä, että sosiaalinen media ei tule katoamaan, vaikka se muuttuisi ja kehittyisi.